"Enter"a basıp içeriğe geçin

Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması ve Durdurulması

Olağan Dönemde Sınırlandırma

TBMM tarafından uygulanabilir.

Kanunla sınırlandırılır.

Sınırlandırmalar;

  • Anayasaya aykırı olamaz.
  • Demokratik toplum düzenine aykırı olamaz.
  • Laik Cumhuriyetin gereklerine aykırı olamaz.
  • Sebeplerine göre uygulanır ve ölçülü olması şarttır.

Olağanüstü Dönemde Sınırlandırma ve Durdurma

Cumhurbaşkanı tarafından uygulanabilir.

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile sınırlandırılır.

Sınırlandırmalar;

  • Milletler arası Hukuktan doğan yükümlülüklere uygun olmalıdır.
  • Ölçülü olmalıdır ve sert çekirdek haklara dokunulamaz.

Sert Çekirdek Haklar

  • Savaş hukukuna uygun şekilde meydana gelen ölümler haricinde, kişinin yaşama ve maddi – manevi bütünlüğüne dokunulamaz.
  • Kişi din, vicdan ve düşüncelerini açıklamaya zorlanamaz ve bundan dolayı suçlanamaz.
  • Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez.
  • Masumiyet karinesi de gereği, suçluluk mahkeme kararıyla kesinleşinceye kadar kimse suçlu sayılamaz.

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir