"Enter"a basıp içeriğe geçin

Temel Hak ve Hürriyetler (Kamusal, Anayasal Haklar)

Kişi Hak ve Ödevleri (Negatif Statü Hakları, Koruyucu Haklar, I. Kuşak Haklar)

Kişiyi devlete karşı koruyan, kişisel hak ve hürriyetlerdir. Bu hak ve hürriyetler, devlete müdahale etmeme gibi negatif bir tutum ve ödevi yükler.

Kişinin Hak ve Ödevleri (Negatif Statü Hakları)

 • Kişini maddi ve manevi varlığının dokunulmazlığı
 • Kişi hürriyeti ve güveliği
 • Özel hayatın gizliliği
 • Konut dokunulmazlığı
 • Haberleşme hürriyeti
 • Yerleşme ve seyahat hürriyeti
 • Din ve vicdan özgürlüğü
 • Düşünce ve kanat hürriyeti
 • Düşünceyi açıklama hürriyeti
 • Bilim ve sanat hürriyeti
 • Mülkiyet hakkı
 • Kanuni hâkim güvencesi
 • İspat hakkı

Sosyal ve Ekonomik Haklar (Pozitif Statü Hakları, İsteme Hakları, II. Kuşak Haklar)

Kişiye, devletten yaşam seviyesini yükselten pozitif bir davranış, hizmet, yardım olanağı tanıyan haklardır. Devlet bu ödevleri mali kaynaklar ölçüsünde gerçekleştirir.

Sosyal ve Ekonomik Haklar (Pozitif Statü Hakları)

 • Ailenin korunması
 • Eğitim ve öğrenim hakkı
 • Kıyılardan yararlanma hakkı
 • Çalışma hakkı
 • Sendika kurma hakkı
 • Konut hakkı
 • Toprak mülkiyeti
 • Sosyal güvenlik hakkı
 • Sağlık hizmetleri
 • Grev ve lokavt (iş verenin toplu işten çıkarması) hakkı
 • Dinlenme hakkı
 • Toplu iş sözleşmesi hakkı (2010 yılında gelmiştir, Kararları Kamu Görevleri Hakemler Kurulu verir)
 • Sanat ve sanatçının korunması

Siyasi Haklar (Aktif Statü Hakları, Katılma Hakları)

Kişilere siyasal tutum ve görüşlerine açıklama, örgütlenme, seçme ve seçilme gibi haklar tanıyarak devlet yönetimine katılmasını sağlayan hak ve hürriyetlerdir.

Siyasi Haklar ve Ödevler (Aktif Statü Hakları)

 • Türk vatandaşlığı
 • Seçme ve seçilme hakkı
 • Siyasi parti kurma, üye olma ya da üyelikten çıkma
 • Kamu hizmetlerine girme hakkı
 • Vatan hizmeti
 • Vergi ödeme
 • Dilekçe hakkı
 • Bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı (Kamu denetçisini TBMM seçer)


Arkadaşlarınızla Paylaşın:

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir