"Enter"a basıp içeriğe geçin

İdare Hukuku

 • Genç bir hukuk dalıdır.
 • İçtihatlara dayanır, emsal kararlara dayanır, Danıştay).
 • Tedvin edilmemiştir, derlenip toparlanmış bir mevzuatı yoktur, ayrı idarelerin ayrı kanunları vardır.
 • İdari uyuşmazlıklar idari yargıyla çözülür.
 • Kamu yararı amacıyla hareket eder.
 • Statüler Hukukudur.

İdari Fonksiyon (Kamusal Hizmetler)

 • Devletin siyasi faaliyetleri dışında yürüttüğü bütün kamusal hizmetlerdir.
 • İdari işlem veya idari eylemlerle gerçekleşir, idari işleme iptal davası, idari eylemler içinse tam yargı davası açılabilir.
 • Sürekli bir devlet fonksiyonudur.
 • Kendiliğinden harekete geçer.
 • İdare bireylerle doğrudan ilişki içerisindedir.

İdarenin Görevleri

 • Milli güvenliği sağlar (TSK).
 • İç güvenliği sağlar (Kolluk).
 • Kamusal hizmet sunar.
 • İdare özendirme ve destekleme faaliyetlerinde bulunur.
 • İdare iç düzen faaliyet ve planlama faaliyetleri vardır.

Anayasa ve İdare

 • Laik olmalıdır.
 • İdare Hukuka uygun olmalıdır.
 • İdare Hukuku demokratik olmalıdır.
 • Merkezden yönetim ilkesi vardır.
 • Yetki genişliği ilkesi vardır.
 • Yerinden yönetim ilkesi vardır.
 • İdarenin bütünlüğü ilkesi vardır.

Merkez Yönetim

Devlet demektir.

FaydalarıZararları
Güçlü bir merkezi otorite sağlar.Bürokrasi ve kırtasiyeciliği arttırır (Yazışmalar).
Hizmetleri ucuza üretir.Hizmetler, gereksinimlere uygun yürütülemez (Devlet merkezden her yere yetişemez).
Mali denetim kolaydır. Demokratik ilkelere uygun değildir.
Merkezi Yönetimin Fayda ve Zarar Tablosu

Yetki Genişliği; merkezi yönetimin sakıncalarına önlem olarak getirilmiştir, illerdeki kamusal hizmetlerin hızlı gerçekleşmesi adına, merkezdeki bakanın yetkilerini, kendi il sınırları içerisinde vali kullanır.

İl İdaresi = Vali


Yerinden Yönetim

FaydalarıZararları
Bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltır (Yazışmalar azalır).Ülke bütünlüğünü sarsar.
Hizmetler gereksinimlere uygun yürütülür.Partizanca uygulamalara yol açar.
Demokratik ilkelere uygundur.Mali denetim zordur.
Yerinden Yönetimin Fayda ve Zarar Tablosu

Mahalli Teşkilat (Yerel Yönetim)

Vali dışında karar organları seçimle gelen kişi topluluklarıdır.

 • İl özel idaresi
 • Belediye
 • Köyler

Hizmet Yerinden Yönetim

Karar organları atamayla gelen mal topluluklarıdır.

 • TRT
 • Üniversite
 • RTÜK
 • TÜBİTAK
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, oda, baro, borsa.
 • BDDK

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir