"Enter"a basıp içeriğe geçin

Borçlar Hukuku

Borcun Unsurları

 • Edim; tarafların sözleşmede yerine getirmek zorunda olduğu davranış şekilleridir, fiil hali ifa etmektir.
 • Alacaklı; edim kapsamındadır.
 • Borçlu; edim kapsamındadır, edimleri;
  • Yapma (Menfi); borcu ödemek, işi yapmak, teslim etmek.
  • Yapmama (Müsbet); kirayı geciktirmemek, işi yapmamak.

Borcun Kaynakları

 • Hukuki İşlem; alım, satım, kira sözleşmesi.
 • Haksız Fiil; tazminat sorumluluğu, ödeme yükümlülüğü.
 • Sebepsiz Zenginleşme; taraflardan biri zenginleşirken diğerinin fakirleşmesi durumu, bu olayda sözleşmeye aykırılık ya da yanlışlık söz konusudur. Haksız bir şekilde zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür.

Borçlar Hukuku Temel İlkeleri

 • Nisbilik İlkesi; sadece taraflar arasında geçerli olması.
 • Rızailik İlkesi; durum hakkında rıza olması, bilinçli borçlanma, zorla borçlanma durumu Nisbi Butlan olarak iptal edilebilir.
 • İvazlılık İlkesi; karşılık durumu, örneğin ev sahibi – kiracı. İvazsız borç yani karşılıksız borç durumuna bağışlama denir.
 • İrade Özgürlüğü; Hukuk çerçevesinde irade özgürlüğü vardır.
 • Defi; borçlu borcu kabullenir fakat ödememek için haklı yeni bahaneler üretmesi.
  • Ödemezlik defi; haklı bir bahane ile borcun ödenmemesi. Örneğin, satın alınan hizmetin eksik yapılması, alınan malın bozuk olması.
  • Zaman aşımı defi; zaman aşımına uğrayan borç eksik borç haline gelir, talep edilebilir fakat dava edilemez. İsteğe bağlı bir ödeme durumuna gelir.
 • İtiraz; borcun varlığını inkar etme durumudur.
 • Temerrüd; alacaklının vade günü alacağından kaçınması ya da borçlunun vade günü borcundan kaçınması durumudur, temerrüde düşme durumudur. Bu durumda alacaklı gecikme tazminatı isteyebilir.
 • Emprevizyon (Öngörülmezlik); sözleşmede öngörülemeyen durumların meydana gelmesi halidir.Örneğin, satıcının deposunda yangın gibi mücbir sebep oluşması durumudur. Taraflardan biri bu durumda uzlaşmaya yanaşmazsa dava açabilir, durum mahkemede uzlaşır.
 • Ahde Vefa; sözleşmeye sadık kalma, güven kavramıdır, objektif iyi niyet, dürüstlükle alakalıdır.

Borcu Sona Erdiren Durumlar

 • Borcun ifası; ödenmesi durumu.
 • Takas; borcun takasla ödenmesi.
 • İbra; Alacaklı ile yapılan borçtan kurtarma sözleşmesi.
 • Tecdit; Yenileme, yeni bir borç sözleşmesi eski borcu sonlandırır.
 • Kusursuz İmkânsızlık; telafisi mümkün olmayan ürünün yok olması durumu.
 • Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi; miras durumlarında ortaya çıkar.

DİKKAT!
Zaman Aşımı; borcu sona erdirmez, sadece talep edilebilir hale getirir.


Arkadaşlarınızla Paylaşın:

Tek Yorum

 1. elif elif

  çok güzel anlatılmış 🙂

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir