"Enter"a basıp içeriğe geçin

Osmanlı’da Kültür ve Uygarlık – Ekonomi

Osmanlı Lirası
Osmanlı Lirası

Maliye

 • Defterdar; maliye işlerinin başında bulunur.
 • Siyakat; mali kayıtların tutulduğu şifreli bir yazı şeklidir.
 • Para birimleri tarihi sırasıyla; mangır, sikke, sultani olarak bilinir.
 • Para birimleri; lira, akçe, kuruş, metelik isimlerini de almıştır, bilinmesi gerekir.
 • Yavuz Sultan Selim (I. Selim) döneminde hazine en dolu haline gelmiştir.
 • Kanuni Sultan Süleyman (I. Süleyman) döneminde para değer kaybı yaşamış, enflasyon görülmüştür.
 • Abdülmecid döneminde ilk kâğıt para; kaime-i mutebere ve mecidiye adında metal para basılmıştır.
 • İaşe; halkın yeme, içme, barınma ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
 • Gelenekçilik; Osmanlı ekonomisi mevcut sistemi, düzeni koruma üstüne kuruludur.
 • Fiskalizm; hazineyi doldurma kavramıdır, gelirleri arttırma hedefleridir.
 • Merkantalizm; Devletin sahip olduğu güç savaş dönemleri de dahil altın ile ölçülür demektedir.
 • Makyevelizm; amaca ulaşmak için her yol mubahtır anlayışıdır.
 • Tağşiş; paranın gramından kırpma yöntemidir ya da karışımdaki kaliteli metal miktarını düşürmedir.
 • Müsadere; Devletin kişinin mallarına el koyması durumudur (II. Mahmut kaldırmıştır).
 • İltizam Sistemi; bölgesel vergi toplama işlerinin dönemsel olarak Mültezim sıfatında kişilere devredilmesi durumudur.
 • Malikane Sistemi; vergi toplama işlerinin ömür boyu devredilmesidir.
 • Muhasıllık Meclisleri; bölgesel olarak vergi toplama işlerinden sorumlu oluşumlardır.

Vergi

Şeri Vergiler;

 • Öşür, Müslümandan alınan 10 da 1 üretim vergisidir (Halkçılık alanında yapılan yenilikle kaldırılmıştır).
 • Haraç, Gayrimüslimlerden alınan 10 da 2 üretim vergisidir.
 • Cizye, Gayrimüslimden alınan askerlik vergisidir.
 • Ağnam, küçükbaş hayvanlardan alınan vergidir (I. TBMM ilk kanunda bu vergiyi arttırmıştır).

Örfi Vergiler;

 • Avarız, olağan üstü durumlarda alınan ek vergilerdir (II. Bayezid ile başlamıştır).
 • Çift Bozan, toprağını ekmeyenden ve kaçandan alınan ağır vergi türüdür (Tımar sistemini bozan).
 • İmdadiye-i Seferiye, sefere gidilmeden önce toplanan vergidir.

Diğer Vergi Türleri;

 • Asiyap, değirmen vergisidir.
 • Çift Resmi, Müslüman arazilerinden alınan vergidir.
 • İspençe, Gayrimüslimden alınan vergidir.
 • Bac, çarşı ve Pazar hizmetlerinden alınan vergidir.
 • Kantariye, kantar ticaret vergisidir.
 • Resmi Bennak, evlilerden alınan vergidir.
 • Resmi Mücerred, bekarlardan alınan vergidir.
 • Cerime, suçlulardan alınan vergidir.
 • Amediye, ithalat üzerinden alınan vergidir.
 • Reptiye, ihracat üzerinden alınan vergidir.

Vergiler Tahrir Defterlerinde kayıt altında tutulur, sorumlusuna Muharrir denir.


Arkadaşlarınızla Paylaşın:

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir