"Enter"a basıp içeriğe geçin

İlkeler

İlkeler CHP’nin 6 okunu temsil eder.


Cumhuriyetçilik

 • Halkın yönetime katılması Cumhuriyetçiliktir.
 • Yönetim
 • Meclis – Parlamento
 • Muhalefet
 • Çok Parti
 • Seçim – Seçme ve Seçilme
 • Ulus İradesi
 • Halkın temsil edilebilirliğinin artması Cumhuriyetçiliktir.
 • Seçimlerim yenilenmesi, Ulus idaresinin güncelliği Cumhuriyetçiliktir.
 • Ulusal Egemenlik doğrudan Cumhuriyetçiliktir.
 • Monarşi karşıtlığı Cumhuriyetçiliktir.

Milliyetçilik / Ulusçuluk

 • Bağımsızlık kavramı doğrudan Ulusçulukla ilgilidir.
 • İstiklal harbi Ulusçulukla ilgilidir.
 • Manda – Himayenin reddi Ulusçulukla ilgilidir.
 • Kapitülasyonların reddi Ulusçulukla ilgilidir.
 • Kabotaj Ulusçulukla ilgilidir.
 • Atatürk Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunu kurmuştur, Ulusçulukla ilgilidir.
 • Mustafa Kemal Milliyetçiliğinde, Irkçılık yoktur, birleştiricidir, hümanisttir.
 • Ortak dil, tarih, ülkü, vatan birliğini savunur.
 • Tasada, kıvançta birliği savunur.
 • Fetih, yayılma yoktur Misak-ı Milli sınırları içerisinde hür ve özgür yaşamak vardır.

Halkçılık

 • Eşitlikle doğrudan ilişkilidir.
 • Milliyetçiliğin doğal sonucu Halkçılıktır.
 • Sınıf farklılıklarını istemez, kaynaşmış sınıfsız toplum ister.
 • Ayrıcalık ve unvan yasaklar.
 • Sosyal Devleti savunur.
 • Ekonomik olarak eşitliği öngörmez, bu yönüyle sosyalizm ve komünizmden ayrılır.

Laiklik

 • Din ve Devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.
 • Akılcılık, bilimsellik, mantık yoluyla ilerlemeyi savunur.
 • Din ve vicdan hürriyetini savunur.
 • Düşünme ve ifade özgürlüğünden yanadır.
 • Teokratik, dogma, ümmet toplumuna karşıdır.
 • Devlet her türlü mezhebe, dine eşit mesafededir.
 • İnsana verilen değerin artmasını hedefler, yargıda birlik ister.
 • Laiklik en çok Hukuk alanında yapılmıştır.

İnkılapçılık / Devrimcilik

 • Eskimiş, ihtiyaca cevap vermeyenler yerine çağdaş, medeni fikirleri benimsemektir.
 • Durağan kalmama, statik olmamak İnkılapçılıkla ilgilidir.

Devletçilik

 • Devletin ekonomiyi yönlendirmesidir.
 • Halkın temel ihtiyaçlarını karşılamasıdır.
 • Kurum açma işlemlerini yapmasıdır.
 • Kâr amacı gütmez.

Liberalizm: Özel sektörün ekonomiye girmesidir, rekabet ortamı oluşturması ve hizmetin artmasını sağlar. Girişimci, para, teknik eleman gerektirir, 1927 yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkmıştır. Devlet özel sektörü destekleme çalışmalarına rağmen, 1929 yılında Dünya Ekonomik krizinin baş göstermesiyle tek başına Devletçilik modeline tekrar dönülmek zorunda kalınmıştır.

Bununla beraber;

1. Beş Yıllık Sanayi kalkınma planı 1933 yılında yapılmıştır (72 adet fabrika açılmıştır)

2. Beş Yıllık Planı 1938 yılında uygulanamamıştır, II. Dünya Savaşı çıkmıştır.

Bu İlkeler 1931 Yılında CHP’nin parti tüzüğüne girmiştir, 1937 yılında Anayasa’ya girmiştir.


Arkadaşlarınızla Paylaşın:

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir