"Enter"a basıp içeriğe geçin

II. Mahmud Dönemi

Bu konuda sık karşılaşılan II. Mahmud dönemine ait bilinmesi gerekenler verilmiştir.

II. Mahmud
II. Mahmud

Askeri Alanda

 • Nizam-ı Cedit ordusunu kaldırıp Sekban-ı Cedit ordusunu kurmuştur.
 • Sekban-ı Cedit kısa ömürlü olmuştur ve onun yerine Eşkinci Ocağı’nı kurmuştur.
 • Vakayı Hayriye olayı ile Yeniçeri ocağını 1826 yılında kaldırmıştır.
 • Yeniçeri ocağının kaldırılmasıyla merkezi otorite (padişah) güçlenmiştir.
 • Yeniçeri engelinin ortadan kalkmasıyla ıslahatlar için büyük bir engel de ortadan kalkmıştır.
 • Yeni bir ordu Asakir-i Mansure-i Muhammediyye ordusu kurulmuştur.
 • Köylerde asayişin sağlanması amacıyla Redif birlikleri kurulmuştur.
 • Askeri Tıbbiye ve Harbiye mektebi açılmıştır.
 • Seraskerlik ve silah fabrikaları kurulmuştur.
 • Dar-ı Şurayı Askeriye askeri işlerin görüşülmesi amacıyla kurulmuştur.
 • Mızıkayı Hümayun (askeri bando) kurulmuştur.
 • 1831 yılında ilk nüfus sayımı yapılmıştır, askeri amaçlıdır.

Ekonomi Alanında

 • Rumi Takvim kullanılmaya başlanmıştır, önceden Hicri Takvim kullanıyordu, takvimde ikilik başladı.
 • Asakir-i Mansure-i Hazinesi kuruldu, yeni ordunun hazinesi.
 • Maliye Nezareti, mali işleri izlemek amacıyla kuruldu.
 • Yerli malı tekrar önem kazandı.
 • 1838 yılında Baltalimanı Ticaret sözleşmesi ile ticaret büyük yara aldı.

Eğitim Alanında

 • İstanbul’da hem erkek hem de kızlar için ilköğretim zorunlu hale getirilmiştir.
 • Medresenin yanında üniversiteler açılmıştır, eğitimde ikilik başlamıştır.
 • Avrupa’ya öğrenciler gönderilmiştir (Jön Türkler), ilk II. Selim göndermiştir.
 • Rüştiye Mektebi Ulum-u Ebedi, Edebiyat İlimleri mektebi açılmıştır.
 • Enderun kaldırıldı ve Mekteb-i Maarifi Adliye açılmıştır, Devlete donanımlı memur yetiştirmek için.
 • Mehterhane yerine Mızıka-i Hümayun kurulmuştur.
 • İlk Milli Marş bestelenmiştir, Mahmudiye marşı.

Yönetim Alanında

 • Senedi ittifak (İlk anayasal benzeri hareket), Ayanlar ve Padişah arasında yönetim yetkileri üzerine yapılmış bir sözleşmedir. Ayanlar halka karşı Padişahın temsilcisi olmuştur.
 • Divan kaldırılmıştır ve Nazırlıklar kurulmuştur, Dahiliye (iç işleri) ve Hariciye (dış işleri).
 • Kabine sistemi getirmiştir.
 • Tımar, devşirme, müsadere kaldırılmıştır, yerine bir uygulama gelmedi.
 • Devlet memurlarına maaş bağlanmıştır.
 • Muhtarlık sistemi getirilmiştir, böylece Ayanların taşrada etkinliğini kısıtlamak istemiştir.
 • İller merkeze bağlanmıştır ve Valiler merkezden atanmaya başlanmıştır.
 • Padişah resimleri devlet dairelerine asılmıştır.
 • Memura kılık kıyafet düzenlemesi getirilmiştir (fes, pantolon, ceket).
 • Posta ve Polis teşkilatının temelleri atılmıştır.
 • Tercüme odaları kurulmuştur, diğer devletlerle olan yazışmalara tercümanlar yetiştirilmiştir.
 • İlk resmî gazete, Takvim-i Vekayi açılmıştır.
 • Pasaport uygulaması, Mürur Tezkiresi uygulamasına başlanmıştır.

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir