"Enter"a basıp içeriğe geçin

Soru Dağılımı

Bu sayfada;

 • KPSS Genel Kültür – Genel Yetenek Konular ve Soru Dağılımı
 • Eğitim Bilimleri Konular ve Soru Dağılımı

güncel detaylı listeleri yer almaktadır. İlgili sorularınızı yorum sekmesinden belirtebilirsiniz.


KPSS Konular ve Soru Dağılımı


Türkçe Konuları: 30 Soru

 • Sözcüğün, Söz gruplarının Anlamı Konusu (0,1)
 • Cümlenin Anlamı, Yorumu Konusu (3)
 • Sözcük Türleri Konusu (2)
 • Sözcüğün Yapısı, Ekler Konusu (1)
 • Cümlenin Ögeleri (1)
 • Ses Olayları Konusu (1)
 • Yazım Kuralları Konusu (1)
 • Paragraf Konusu (14)
 • Paragrafta Anlatım Yolları, Biçimleri Konusu (2)
 • Sözel Muhakeme ve Mantık Konusu (4)

Matematik Konuları: 27 Soru

 • Temel Kavramlar – Çözümleme Konusu (3)
 • Rasyonel Sayılar – Ondalık Sayılar Konusu (2)
 • Basit Eşitsizlikler Konusu (1)
 • Mutlak Değer Konusu (1)
 • Üslü Sayılar Konusu (2)
 • Köklü Sayılar Konusu (1)
 • Çarpanlara Ayırma Konusu (1)
 • Denklem Çözme Konusu (1)
 • Sayı Problemleri Konusu (1)
 • Yaş Problemleri Konusu (1)
 • Hareket Problemleri Konusu (1)
 • Yüzde Kar – Zarar, Faiz Problemleri Konusu (2)
 • Bağıntı ve Fonksiyon Konusu (1)
 • İşlem Konusu (1)
 • Olasılık Konusu (1)
 • Sayısal Mantık Konusu (6)

Geometri Konuları: 3 Soru

 • Özel Üçgenler Konusu (1)
 • Dörtgenler – Çokgenler Konusu (1)
 • Analitik Geometri Konusu (1)

Tarih Konuları: 27 Soru

 • İslamiyet’ten Önceki Türk Devletleri Konusu (1)
 • İlk Müslüman Türk Devletleri Konusu (2)
 • Osmanlı Devleti Siyasi Konusu (6)
 • Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık Konusu (3)
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Konusu (4)
 • Kurtuluş Savaşı Cepheleri Konusu (3)
 • Devrim Tarihi Konusu (2)
 • Atatürk Dönemi İç ve Dış Politika Konusu (2)
 • Atatürk İlkeleri Konusu (1)
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Konusu (3)

Coğrafya Konuları: 18 Soru

 • Türkiye Coğrafi Konumu Konusu (2)
 • Türkiye’nin Yer şekilleri Su Örtüsü Konusu (3)
 • Türkiye’nin İklimi Ve Bitki Örtüsü Konusu (3)
 • Toprak ve Doğa Çevre Konusu (3)
 • Türkiye’nin Beşeri Coğrafyası Konusu (3)
 • Tarım Konusu (1)
 • Madenler Ve Enerji Kaynakları Konusu (3)
 • Sanayi Konusu (1)
 • Ulaşım Konusu (1)
 • Turizm Konusu (1)

Vatandaşlık Konuları: 9 Soru

 • Hukuka Giriş Konusu (1)
 • Genel Esaslar Konusu (1)
 • Yasama Konusu (3)
 • Yürütme Konusu (3)
 • İdari Yapı Konusu (4)
 • Güncel Konular (3)

Güncel Bilgiler: 6 Soru

 • Güncel Bilgiler ve Genel Kültür Konusu (6)

KPSS Eğitim Bilimleri Soru Dağılımı


Öğretim Yöntem ve Teknikleri 20 Soru

 • Öğretim İlkeleri (1)
 • Düşünme Becerileri (1)
 • Öğrenme – Öğretim Kuramları (5,7)
 • Öğretim Stratejileri (1,2)
 • Öğretim Yöntemleri (3,4)
 • Öğretim Teknikleri (5,6)
 • Kavram Yanılgıları (0,1)

Öğrenme Psikolojisi: 12 Soru

 • Öğrenme Psikolojisine Giriş (1,2)
 • Davranışçı Kuramlar:
  • Klasik Koşullanma (1,2)
  • Bitişiklik Kuramları (0,1)
  • Bağ Kuramı (0,1)
  • Edimsel Koşullanma (1,2)
 • Bilişsel – Davranışsal Kuramlar:
  • Sosyal Öğrenme Kuramı (3)
  • Amaçlı Davranışçılık (0,1)
 • Bilişsel Kuramlar:
  • Gestalt Kuramı (1,2)
  • Bilgiyi İşleme Kuramı (4,8)

Gelişim Psikolojisi: 12 Soru

 • Gelişim Psikolojisine Giriş (0,1)
 • Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler (1,2)
 • Gelişim İlkeleri (0,1)
 • Gelişim Görevleri (0,1)
 • Fiziksel ve Psikomotor Gelişim (1)
 • Bilişsel Gelişim (2,3)
 • Kişilik Gelişimi (2,3)
 • Benlik Gelişimi (0,1)
 • Ahlak Gelişimi (1,2)
 • Dil Gelişimi (1)

Ölçme ve Değerlendirme: 12 Soru

 • Temel Kavramlar (1,2)
 • Bir Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler (3,4)
 • Test Türleri (1,2)
 • Çağdaş Değişim Yaklaşımları ve Ölçme Araçları (1)
 • İstatiksel İşlemler (3,4)

Program Geliştirme: 6 Soru

Rehberlik ve Özel Eğitim : 6 Soru

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kuramları, Özellikleri,Örgütsel Yapı,İletişim Yapıları (10)
 • Özel Eğitim (2)

Sınıf Yönetimi: 6 Soru

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı: 6 Soru

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir