"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: Yerinden Yönetim Nedir?


İdare Hukuku

Genç bir hukuk dalıdır. İçtihatlara dayanır, emsal kararlara dayanır, Danıştay). Tedvin edilmemiştir, derlenip toparlanmış bir mevzuatı yoktur, ayrı idarelerin ayrı kanunları vardır. İdari uyuşmazlıklar idari…