"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: Sebepsiz Zenginleşme


Borçlar Hukuku

Borcun Unsurları Edim; tarafların sözleşmede yerine getirmek zorunda olduğu davranış şekilleridir, fiil hali ifa etmektir. Alacaklı; edim kapsamındadır. Borçlu; edim kapsamındadır, edimleri; Yapma (Menfi); borcu…