"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: Eklektik Kuram Nedir?


Psikolojide Ekoller

Gelişim Psikolojisi Ekoller Yapısalcılık / Strüktüralizm İşlevselcilik / Fonsiyonalizm Olgunlaşma Kuramı Davranışçılık / Bihevyorizm Psikodinamik Kuram /  Psikonalizim Gestalt / Bütüncül Hümanizm Bilişsel / Cognitif…