"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: Albert Bandura


Dil Gelişimi

Dil Gelişimini Etkileyen Faktörler Olgunlaşma Cinsiyet (Kızlarda ince kasları daha önce gelişir) Aile Kültür İkizlik Durumu (Aralarında kurdukları dili kullandıkları için daha geç konuşurlar) Dil…

Sosyal Öğrenme Kuramı

I. Albert Bandura (Sosyal Öğrenme, Gözlem Yolu, Dolaylı Öğrenme, Model Alma) Sosyal öğrenme; başkalarını gözlemleme yoluyla yeni davranış kazanma sürecidir. Model alma; kişinin, modelin davranışlarını…