"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: 2022 KPSS Eğitim Bilimleri


Temel Kavramlar

Gelişim Gelişim her zaman pozitif ve olumlu, ileri yöndedir. Her gelişim bir değişimdir. Değişim İleri ya da geri yönlü, pozitif ya da negatif olabilir. Olumlu…

Psikolojide Yöntemler

Gelişimsel Yöntemler 3’e ayrılır. Bunlar; Enlemsel (Kesitsel), Boylamsal, Sırasal’dır. Enlemsel; farklı yaş gruplarının aynı zaman diliminde incelenmesi yöntemidir. Örneğin; 10,11,12 yaş çocukların 3 yıl süre…

Psikolojinin Dalları

Klinik Psikoloji Normalden sapma gösteren davranışların tanı ve tedavisi üzerine çalışır. Danışmanlık Psikolojisi Normal bireylerde görülen geçici rahatsızlıklar üzerine çalışır. Eğitim Psikolojisi 2’ye ayrılır; Öğrenme…

Psikolojide Ekoller

Gelişim Psikolojisi Ekoller Yapısalcılık / Strüktüralizm İşlevselcilik / Fonsiyonalizm Olgunlaşma Kuramı Davranışçılık / Bihevyorizm Psikodinamik Kuram /  Psikonalizim Gestalt / Bütüncül Hümanizm Bilişsel / Cognitif…

Klasik Koşullanma

Davranışçı Kuramlar Klasik / Tepkisel Koşullanma Bitişiklik Kuramları Bağlaşımcılık Edimsel Koşullanma Mekanik Davranışçılık Davranışçı Kuramların Özellikleri Sadece gözlenebilen ve ölçülebilen davranışlara odaklanırlar. İnsan zihni doğuştan…