"Enter"a basıp içeriğe geçin

Güncel Tarih Notları

Bu sayfada KPSS 2020 yılı için hazırlanmış ve düzenli olarak güncellenen Tarih notları sıralı halde verilmiştir.

Aşağıdaki listeden görüntülemek istediğiniz konu başlığına tıklayabilirsiniz.


İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

İlk ve Ortaçağda Türk Dünyası

İlk Türk Devletleri

İslam Öncesi Kültür ve Uygarlık

Türklerin İslamiyeti Kabulü

Türk – İslam Tarihi – Kültür ve Uygarlık

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Anadolu Selçuklu

Anadolu Selçuklu Kültür Uygarlık

Beylikten Devlete Osmanlı (1302 – 1453)

Dünya Gücü Osmanlı

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774)

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774 – 1914) – 1. Kısım

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774 – 1914) – 2. Kısım

XVIII. Yüzyılda Yapılan Islahatlar – Gerileme Dönemi

XIX. Yüzyılda Osmanlı – Dağılma Dönemi – 1. Kısım

XIX. Yüzyılda Osmanlı – Dağılma Dönemi – 2. Kısım

XIX. Yüzyılda Osmanlı – Dağılma Dönemi – 3. Kısım

II. Mahmud Dönemi

Tanzimat Dönemi (1839 – 1876)

II. Abdülhamid Dönemi

Osmanlı’da Demokrasi Hareketleri

Osmanlı’da Fikir Akımları

Osmanlı’da Kültür ve Uygarlık – Devlet Yönetimi

Osmanlı’da Kültür ve Uygarlık – Divan-ı Hümayun

Osmanlı’da Kültür ve Uygarlık – Taşra Yönetimi

Osmanlı’da Kültür ve Uygarlık – Askeri Teşkilat

Osmanlı’da Kültür ve Uygarlık – Toprak Sistemi

Osmanlı’da Kültür ve Uygarlık – Ekonomi

Osmanlı’da Kültür ve Uygarlık – Lonca Teşkilatı

Osmanlı’da Kültür ve Uygarlık – Eğitim ve Öğretim

Osmanlı’da Kültür ve Uygarlık – Hukuk

Osmanlı’da Kültür ve Uygarlık – Bilim ve Sanat

Trablusgarp (Libya) Savaşı (1911 – 1912)

Balkan Savaşları

I. Dünya Savaşı (1914 – 1918)

I. Dünya Savaşı – Osmanlı’nın Savaştığı Cepheler

I. Dünya Savaşı – ABD’nin Savaşa Girmesi

Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)

İnkılap Tarihi – Cemiyetler

Milli Mücadele Örgütlenme Dönemi

Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)

Erzurum Kongresi (23 Temmuz 1919)

Sivas Kongresi (4 Eylül 1919)

Amasya Protokolü

I. Büyük Millet Meclisi’nin Açılması (23 Nisan 1920)

Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)

Millî Mücadele Muharebeleri

Lozan Barış Antlaşması

II. TBMM Dönemi

Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri

Çok Partili Hayata Geçiş

İlkeler

İnkılaplar

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

İki Küresel Savaş Arası Küresel Dünya

II. Dünya Savaşı

Soğuk Savaş – İki Kutuplu Dünya

Yumuşama (Detant) Dönemi

Küreselleşen Dünya