"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kategori: Program Geliştirme


İçeriğin Özellikleri

1. Hedefe Uygun Olma İçeriğin, hedefe uygun olma şekilde oluşturulmasıdır. Not: Hedeflerin içeriğe uygun şekilde oluşturulmasına ise kenetlilik diyorduk. 2. Öğrenciye Görelik İçeriğin, çocuğun yaşına,…

Yatay Hedefler

Bilişsel Hedefler (Bilgi) Zihin ve bilgi kavramlarıyla meydana gelen hedeflerdir. Örneğin; üçgenin alanı, hücrenin tanımı. Bilişsel Hedeflerin Basamakları Bilme Pasif öğrenme, ezbere öğrenme, bilgiyi olduğu…

Hedef Yazma İlkeleri

Bu konu çoğu adayın kafasını karıştırmaktadır. Konu anlatımını ipucu ve örneklerle destekledik. 1. Öğrenci Davranışına Dönük Olma Hedefler öğrenci davranışını dönük olarak belirlenmelidir. Örneğin; Atatürk’e…

Hedefler

Program Geliştirme Sürecinin Planlanması (Konu Öncesi Kısa Hatırlatma) 1. Grupların Oluşturulması Karar Koordinasyon Grubu Çalışma Grubu Danışma Grubu 2. Sürecin Planlanması Pert İşlem Ağları İşlem…

Eğitim Felsefeleri

Daimici ve Esasici Eğitim Felsefeleri Geleneksel Eğitimle ilişkilendirilir. Daimici Kişilik ve karakter eğitimine dayanır. Maddi ve manevi değerlerin kazandırılması hedeflenmiştir. Üstün zekâlı kişiler yetiştirmek ve…

Felsefi Akımlar

Realizm (Gerçekçilik) Bizi somut kavramlara götürür. Önemli olan başat kültürüdür. Tıpkı davranışçı kuramda olduğu gibi bireyin doğuştan boş bir levha olarak dünyaya geldiğini söyler; ‘’gözlemlenebilir…

Programın Özellikleri

Bilimsel Olma 2+2=4 gibi kanıtlanabilir durumlarla gerçekleşmesi gerekir, programlar bilimsel gerçeklerle örtüşmelidir. Amaca Uygun Olma Program oluşturulurken Milli Eğitim’in belirlediği amaçlara uygun olmalıdır. Çerçeve Olma…