"Enter"a basıp içeriğe geçin

Thorndike Yasaları

Öğrenmeyi etkileyen faktörler 2’ye ayrılır.

Birincil Yasalar

3’e ayrılırlar.

Hazırbulunuşluk

Öğrenmeye hazır olma düzeyidir.

Organizma bir işi yapmaya hazır fakat engelleniyorsa olumsuz etkilenir.

Organizma bir işi yapmaya hazır olmadığında yapması yönünde baskı olursa olumsuz etkilenir.

Organizma bir işi yapmaya hazır ve işi yapmasına imkân veriliyorsa öğrenme olumlu etkilenir.

Tekrar

1930 Yılı Öncesinde;

Tekrar etmek; davranışı doğrudan güçlendirir.

Tekrar etmemek; davranışı ortadan kaldırır.

1930 Yılından Sonra Fikir Değiştirerek; (Burası kabul edilir)

Tekrar etmek; davranışı doğrudan güçlendirmez, tekrarın içinde geri bildirim olmalıdır.

Tekrar etmemek; davranışı doğrudan ortadan kaldırmaz sadece bir miktar unutmaya neden olur.

Etki

Hoşa Giden Etki; davranışı güçlendirir.

Hoşa Gitmeyen Etki; davranışı zayıflatır.

İkincil Yasalar

9’a ayrılırlar.

Dikkat Çeken Uyarıcıları

Organizma için önemli olan uyarıcıların, diğer uyarıcılardan daha ön planda algılanmasıdır.

Öğrenci Özellikleri

Kalıcı; doğuştan gelen özelliklerdir.

Geçici; değişebilen özelliklerdir (ilgi, istek, tutum, beklenti).

Çoklu Tepkiler (Tepkisel Çeşitliliği)

Organizmanın ortaya koyduğu tüm etkinliklerdir.

Tepki Analojisi (Tepki Benzerliği)

Benzer durumlarda, benzer davranışlar ortaya konulur. Öğrenmenin genellenmesidir. Çocuğun evde verdiği bir tepkinin işe yaraması sonucu okulda da aynı tepkiyi kullanması örnek olarak gösterilebilir.

Çağrışımsal Geçiş

Pavlov’un klasik koşullanma mantığına dayanır. Köpek evcilleştirilirken ödül sistemiyle otur kalk komutlarının öğretilmesi örnek gösterilebilir. Otur dediğinde köpek oturmaz ama ödül maması gösterdiğinde oturur bekler, otur ve ödül maması aynı anda uygulanırsa köpek zamanla otur komutuna da oturarak karşılık verir böylece çağrışımsal geçiş olur.

Etki Yayılması

Bir davranışı ödüllendirmek isterken, o davranışın öncesi ve sonrasında gelişen davranışları da farkında olmadan pekiştirme durumudur.

Çağrışımsal Zıtlık

Çağrışım her zaman ileriye doğrudur. Örneğin; alfabeyi düzden sırasıyla ezberlersek, daha sonra tersten ezberlemek de zorluk yaşarız. Sağdan akan trafikte araba kullandıktan sonra ters şeritte akan trafiğe daha zor alışma durumu.

Ait Olma

Birbirine ait olan durumlar daha kolay benimsenir. Örneğin; köpek havlar, bu durumda havlama artık köpeklere ait bir durumdur.

Küçük Adımlar İlkesi

Parça parça, adım adım, aşama aşama, bir davranışın öğrenilmesidir.


Arkadaşlarınızla Paylaşın:

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir