"Enter"a basıp içeriğe geçin

Temel Hukuk – Sosyal Düzen Kuralları

KPSS sınavında Vatandaşlık bölümden toplam 15 soru gelir. 9 soru Hukuk, 9 Soru Güncel olarak ayrılır.

Din Kuralları – günahkar sayılma, sevapkar olma gibi manevi kapsamdadır.

Görgü Kuralları – dışlanma, kınama gibi manevi kapsamdadır.

Ahlak Kuralları – ayıplanma benzeri manevi kapsamdadır (subjektif ve objektif olarak 2’ye ayrılır).
Kendi kendimize geliştirdiğimiz davranışlara subjektif ahlak denir.
Davranışlarımız ile etkileşime 2. Bir kişi eklenirse bu ahlaki davranışa objektif ahlak denir.

Hukuk Kuralları – ceza, tazminat gibi maddi kapsamdadırlar.

Hukuk Kuralları

 • Yaptırımı (müeyyide) maddi’dir.
 • Emredici (normatif)
 • Sürekli
 • Genel ve soyut

Yaptırım Türleri

Ceza Yaptırımları;

 • Hapis Cezası (süreli, müebbet, ağırlaştırılmış muebbet)
 • Para

Tüm ceza türleri af alabilir. Sadece Orman Suçlusu için af yoktur.

Disiplin Cezaları (657)

 • Uyarma
 • Kına
 • Aylıktan kesme
 • Kademe ilerlemesinin durdurulması
 • Görevden çıkarma

2010 Anayasa değişikliğine göre bütün disiplin cezaları için yargı yolu açıktır.

İptal Yaptırımları;

Devletin veya idarenin Hukuka aykırı yapmış olduğu işlemlerin, mahkeme kararı ile iptal edilmesidir.

Cebri İcra Yaptırımları;

Hukuka aykırı davranan kişilerin devlet eliyle zorla Hukuka uygun hale getirilmesidir.

Tazminat Yaptırımları (maddi, manevi);

 • Haksız fiil
 • Zarar
 • Kusur
 • İlliyet bağı (sebep – sonuç)

Para cezası Devlete Tazminat Kişiye ödenir.
Tazminat bir ceza türü değildir yaptırım türüdür.

Hükümsüzlük hali;

Yokluk – İşlemin şekli şartları yoksa veya uygun değilse işlem Kanunen Yok Hükmündedir.

Butlan – Mutlak Butlan ve Nisbi Butlan olarak 2’ye ayrılır.
Mutlak Butlan – İşlemin geçersiz olma durumu
Nisbi Butlan – İptal istemine bağlı olarak işlemin geçersiz olma durumu

Mutlak Butlan sebepleri;
ehliyetsizlik, ahlaka ve adaba aykırılık, emredici Hukuk kurallarına aykırılık
Nisbi Butlan sepebleri;
hata, hile, ikrah (korkutma, tehdit, zorlama)

Tek taraflı bağlamazlık (askıda geçersizlik) – Taraflardan biri 18 yaş altı halinde veli ya da vasiye danışma – icazet ile işlem onaylanabilir. Bu duruma kadar işlem tek taraflı askıdadır.

İdam 2004, Genel Müsadere 1859 yılında kaldırılmıştır, YOKTUR. (Özel Müsadere VARDIR).


Arkadaşlarınızla Paylaşın:

Tek Yorum

 1. aysu aysu

  guzel almış konulari

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir