"Enter"a basıp içeriğe geçin

Demokrasi ve Anayasa Türleri

Demokrasi; halkın yönetime katılması ve kendi kendini yönetmesidir.

 • Milli Egemenlik şartı vardır.
 • Eşitlik şartı vardır.
 • Özgürlük şartı vardır.
 • Çok Sesli şartı vardır.

Demokrasi Türleri

Doğrudan Demokrasi

 • Temsilci yoktur.
 • Millet Vekili yoktur.
 • Halk kendi kendini yönetir.
 • Günümüzde uygulaması zordur.

Temsili Demokrasi

 • Temsilciler vardır.
 • Nüfuslar kalabalık ve sınırları geniş ülkelerde görülür.
 • Halk oy kullanır, temsilcisini seçer ve kendi adına karar uygulatır.
 • Türkiye’de temsili Demokrasi vardır.

Yarı – Doğrudan Demokrasi

 • Millet Vekili vardır.
 • Halk temsilcisini seçer fakat aynı zamanda yönetime de katılır.
 • Referandum vardır, konuların kararı halk oylamasıyla belirlenir.
 • Halk Girişimi vardır, Kanun teklif edebilir.
 • Halk Vetosu vardır, Kanunları veto edebilir.
 • Temsilcilerin Azli, Halk Temsilcileri görevden alabilir.
 • Sosyal ekonomik refah seviyesi ve bilinçli seçmen kitlesi gereklidir.
 • İsviçre’de yarı – doğrudan Demokrasi vardır.

Demokrasi Modelleri

Çoğulcu; demokratik modeldir, çoğunluğun mutlak hakimiyeti reddedilir.

 • Halk yönetime çok katılır.
 • Azınlık hakları vardır.
 • Sivil toplum örgütleri çok sayıdadır.
 • Kadın temsilci kuruluşları çok sayıdadır.
 • Çok seslilik vardır.
 • Yönetim herkesin hakkını korur ve kollar.
 • 1961 Anayasası çoğulcu demokrasiyi benimseyen ilk anayasadır.

Çoğunlukçu; anti-demokratik modeldir, çoğunluğun mutlak hakimiyeti kabul edilir ve uygulanır.

 • Halk yönetime az katılır.
 • Kadın temsilci kuruluşları azdır.
 • Sivil toplum örgütleri azdır.
 • Çok seslilik yoktur.
 • Yönetim destekçilerin hakkını korur ve kollar.
 • 1924 Anayasası çoğunlukçu demokrasiye sahiptir.

1982 Anayasası’nın ilk hali çoğunlukçu yapıdadır, sonrasında yapılan 2001, 2004, 2010, 2017 Anayasa değişiklikleri ile çoğulcu yapıya geçmiştir.

Devlet İktidarları

Kurucu İktidar

 • Asli Kurucu İktidar; devrim, ihtilal, hükümet darbesi gibi demokrasi içermeyen yöntemlerle yönetime gelen ve Anayasa belirleyen iktidar türüdür [1921 (Kuruluş), 1961 (Darbe), 1982 (Darbe) Anayasaları]
 • Tali Kurucu İktidar; seçim gibi demokrasi içeren yöntemlerle yönetime gelen ve Anayasayı Hukuksal yollarla değiştirebilen iktidar türüdür (2017 Anayasa değişiklikleri).

Kurulmuş İktidar

 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı

Anayasa Türleri

Yumuşak Anayasa

 • Kolay değiştirilebilen Anayasa türüdür.
 • Nitelikli çoğunluk aranmadan değişiklik yapılabilir.
 • İlk ve tek yumuşak Anayasa 1921 Anayasasıdır.

Katı (Sert) Anayasa

 • Kolay değiştirilemeyen Anayasa türüdür.
 • Değiştirilemeyecek maddelere sahiptir.
 • Anayasa değişikliği için referandum gereklidir.
 • Anayasa değişikliği için nitelikli çoğunluk aranır.
 • 1924, 1961, 1982 Anayasaları arasında en katı Anayasa 1982 Anayasasıdır.

Çerçeve Anayasa

 • Ayrıntılı olmayan Anayasa türüdür.
 • Yüzeysel ve detaylı olmayan Anayasadır.
 • 1921 Anayasası tek çerçeve Anayasadır, 24 maddedir.

Kazuistik Anayasa

 • Ayrıntılı olan Anayasa türüdür.
 • Çok fazla madde içerir.
 • Başlangıç metnine (Dibace) sahiptir.
 • 1924, 1961, 1982 Anayasaları arasında en kazuistik Anayasa 1982 Anayasasıdır.

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir