"Enter"a basıp içeriğe geçin

Osmanlı’da Kültür ve Uygarlık – Devlet Yönetimi

Osmanlı'da Devlet Yönetimi
Osmanlı’da Devlet Yönetimi
 • Halifelik ile Siyasi ve Dini yönetimi bünyesinde beraber barındırır.
 • Monarşik (Padişah) ve Teokratik (Dine Dayalı) bir yönetimdir.
 • Merkeziyetçi bir yönetim vardır.
 • Nizam-ı Alem, yani düzenin korunmasını amaç edinmiştir.
 • Devlet-i Aliye, yani yüce Devlet sıfatını edinmiştir.
 • Devletin sürekliliği kişilerden önemlidir anlayışını benimsemişlerdir.

Yönetim Temelleri

 • Şer-i Hukuk
 • Örf-i Hukuk
 • Fethedilen bölgelerin bazı kanunları

Merkez Teşkilatı

 • Hükümdar
 • Saray
 • Divan-ı Hümayun (Önemli yüksek karar organı)

Hükümdar

 • Kut anlayışı devam ettirilmiştir.
 • Bey, Gazi, Hünkâr, Sultan unvanları kullanmışlardır.

Hükümdarlık Alametleri

 • Hutbe, Özel para, Sancak, Hilat, Tuğra, Çetr kavramları Hükümdarlık Alametleri’dir.
 • Kılıç alayı adında Padişahlık törenleri vardır.

Hükümdar Yasama, Yürütme, Yargı Yöntemleri

 • Tevkiname (Yasakname), Padişahın bir şeyi yasaklamasıdır.
 • Ferman, Padişahın bir konuda emir vermesidir.
 • Adaletname, Padişahın bir bölgede adaleti sağlamasıdır.
 • Beratname, Padişahın memuru göreve ataması ya da görevden almasıdır.
 • Amanname, Padişahın bir kişiyi himaye altına almasıdır, aman diyeni affetmesidir.

Hükümdar Çocukları

 • Şehzade, Efendi, Çelebi, Sultan unvanları ile bilinirler.
 • Sancağa çıkma usulü uygulanmıştır, I. Murad döneminden III. Mehmed dönemine kadar.

Şehzade Sancakları

 • Şehzadeler beyliklere gönderilmişlerdir, bu beylikler; Manisa, Bursa, Konya, Trabzon, Kütahya, Antalya, Amasya, Kırım (Kefe, Anadolu dışında bulunan tek Sancak) bölgelerinde bulunur.

Saraylar

 • Sırasıyla; Bursa, Edirne, Topkapı, Dolmabahçe-Yıldız sarayları yapılmıştır.

Birun (Dış Saray)

 • Divanın toplandığı yerdir.
 • Ana Kapı; Bab-ı Hümayun.
 • Orta Kapı; Babüs Selam.
 • Padişahın Huzuruna çıkma; Babüssaade.

Enderun (İç Saray)

 • Yönetimde görevlendirilmek üzere devşirmeler burada eğitilirler.
 • Seferli odası, arz odası, kiler odası, has oda, hazine odası, doğancı koğuşu burada bulunur.
 • Hırka-i Saadet Dairesi burada bulunur, Kutsal Emanetler burada sergilenir.

Harem

 • Yöneticisi Harem ağasıdır.
 • Harem padişahın evidir, padişahın kızları burada eğitilir.
 • Merkezi otoriteyi koruma amacı güdülür, kız tarafı Türk olursa Padişahın ölmesi durumunda hak iddia edebilir, bu durumun önüne geçilmesi amacıyla evlilikler Saray dışından yapılmıştır.

Osmanlı kuruluşundan yıkılışına kadar TEK AİLE ile yönetilmiştir.


Arkadaşlarınızla Paylaşın:

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir