"Enter"a basıp içeriğe geçin

II. Abdülhamid Dönemi

II. Abdülhamid
II. Abdülhamid
 • Meşrutiyet ilan edilmiş ve rejim değişmiştir, halk ilk kez yönetime katılmıştır.
 • 93 harbinden sonra İstibdat devri (sıkı yönetim) devri başlamıştır (1878 – 1908).
 • Dış borçların bazı vergilerle ödenmesi için Rüsum-u Sitte İdaresi yapıldı (pul, alkol, tütün, balık avı vb. vergiler).
 • Muharrem Kararnamesi ile İngilizler Osmanlı içerisinde Düyun-ı Umumiye (genel borçlar) idaresi kurdular. Bu gelişme ile Osmanlı ekonomik bağımsızlığını kısmen kaybetmiştir.
 • Haliçte bir tersane kurularak, denizaltı üretilmiştir.
 • Osman Hamdi Bey tarafından Sanayi Nefise Mektebi kurulmuştur, 1928 yılında Güzel Sanatlar Akademisine döndürülmüştür.
 • Osman Hamdi Bey tarafından Arkeoloji müzesi kurulmuştur.
 • Tarihi Osmani Encümeni ile tarihi araştırmalar yapılmıştır.
 • Mecelle, Hanefi Mezhebine uygun bir kurallar bütünü uygulanmaya başlamıştır.
 • 1888 yılında Memlekete sandıkları birleştirilerek Ziraat Bankası kurulmuştur.
 • Doğuda çıkan sorunlara karşı Hamidiye Alayları kurulmuştur.
 • Batıda çıkan isyan ve sorunlarla baş edebilmek amacıyla Avcı Taburları kurulmuştur.
 • Osman İtibari Milli Bankası kurulmuştur.
 • Panislamizm uygulanmaya çalışılmıştır.
 • Hafiyelik amacıyla, Teşkilatı Mahsusa kurulmuştur.
 • Hicaz – Bağdat arasına Almanya tarafından demiryolu inşa edilmiştir.
 • Himaye-i Etfal, çocuk esirgeme kurumu açıldı.
 • Ticaret, Hukuk, Mühendis mektepleri açmıştır.
 • Engelliler için okul açmıştır.
 • II. Abdülhamid çok okul açtığı için Maarifperver sıfatını almıştır.
 • Ertuğrul Firkateyni 1890 yılında Japonya’ya ilişkileri güçlendirme amacıyla gönderilmiştir.
 • Ermeniler II. Abülhamide suikast girişiminde bulunmuşlardır, Yıldız suikastı olarak bilinir.
 • Çırağan olayı ile V. Murad tekrar başa geçirilmeye çalışılmıştır, Yedi – Sekiz Hasan Paşa’nın girişimleri sayesinde başarısız olmuşlardır.
 • Yahudi Siyonizm’i öncüsü, Theodor Herlz II. Abdülhamid’den Arz-ı Mevud’u (Yahudiler için vaat edilmiş topraklar) istemiştir, karşılığında Osmanlı’nın tüm dış borçlarını ödeyeceğini söylemiştir, fakat II. Abdülhamid bu teklifi uygunsuz bularak reddetmiştir.

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

Tek Yorum

 1. dilara samet dilara samet

  konular güncel ve çok iyi özetlenmiş tebrikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir