"Enter"a basıp içeriğe geçin

Dünya Gücü Osmanlı

Fatih Sultan Mehmed
Fatih Sultan Mehmed

II. Mehmed – Fatih (Kayser)

Bu dönemde Karamanoğlu itaat altına alınmıştır.

İstanbul’un Fethi – Fethi Mübin

Sebepleri;

 • Osmanlı toprak bütünlüğünü sağlamak.
 • Ticaret yollarına egemen olmak.
 • Bizans oyunlarına son vermek.
 • Peygamberin teşvik edici Hadis-i Şerifi.

Yapılan Hazırlıklar;

 • Şahi topları dökülmüştür.
 • Haliç’e gemiler indirilmiştir (zincirli olduğu için karadan yürütüldü).
 • Karamanoğlu geride karışıklıkları önlemek için itaat altına alınmıştır.
 • Rumeli Hisarı, boğazkesen yapıldı, (gelebilecek yardımları kesmek için).

Bizans’ın Aldığı Önlemler

 • Haliç’e zincir çektiler.
 • Grejuva, Rum ateşi, suda yanabilen bir tür, game of thrones dizisinde de görmüşsünüzdür.
 • Avrupadan (Venedik) yardım istemişlerdir.

İstanbul’un Fethi’nin Önemli Sonuçları

 • Şahi topları tecrübesi kazanıldı, Feodalite sistemine son verildi, merkezi krallıklar güçlendi.
 • Boğazlar hakimiyete alındı, ticari kontrol ele alındı ve coğrafi keşiflere zemin hazırlandı.
 • Bilgi kaynakları kazanılarak, adeta Rönesans yapıldı ve kültür, teknik kazanımlar gerçekleşti.

Dönemin Önemli Fetihleri

 • Balkanlar’da Arnavtuluk, Sırbistan, Mora yarımadası, Eflak – Boğdan, Bosna Hersek
 • Anadolu’da Otlukbeli savaşı ile Akkoyunlulara son verildi (Uzun Hasan)
 • İsfendiyaroğlu itaat altına alındı.
 • Pontus Rum tarafından Trabzon alındı.
 • Memlüklüler (o dönem Halifeliğin koruyucusu) ile Hicaz su yolları meselesi ortaya çıktı.
 • Akdeniz’de Zanta, Otranto (Avrupa fetihleri için üs yapıldı), Kefalonya, Ayamavra alındı.
 • Karadeniz’de Kırım (Karadeniz Türk gölü oldu), Amasra, Sinop, Trabzon alındı.
 • Ege’de Taşöz, Eğriboz, Limbi, Semadirek alındı.

Devlet Teşkilatında Değişiklikler

 • Kanunname-i Ali Osman ile bazı kurallar yazılı hale geldi örneğin; kardeş katli, müsadere, cülüs bahşişi, sancağa çıkma. Bunlarla beraber merkezi otoriteye güç katılmak istenmiştir.
 • Divana Sadrazamlar başkanlık etmeye başladı.
 • Yönetimde Türk kökenli beylere son verildi ve yerlerine devşirmeler getirildi (Merkezi otorite).
 • Topkapı Sarayı yapıldı.
 • Şahnı Seman – Tetimme gibi medrese ve okullar açıldı.
 • Açılan okullar için bilim adamlarını İstanbul’a davet ettiler.
 • Altın para basıldı (sultani).
 • Fatih, Bellini’ye portresini yaptırdı.
 • Sinan Paşa’ya meşhur gül koklayan resmini yaptırmıştır.
 • Hocası Akşemseddin’dir.
 • Fatih Avni Mahlası şiirler yazmıştır.
 • Venediğe kapitülasyonlar verilmiştir (Avrupa Hristiyan birliğini bozmak, Olası Haçlı akını engellemek).
II. Bayezid
II. Bayezid

II. Bayezıd

 • Döneminde yükselme içerisinde duraklama yaşanmıştır.
 • Kardeşi Cem Sultan, Karamanoğullarına sığınmıştır, bu sıkıntı Osmanlı’nın ilk önce iç meselesi olmuştur, sonrasında Rodos, Papa, Fransa’ya sığınmıştır. Bunun etkisiyle II. Beyazıd’ın fetih imkanları ve sebeplerini kısıtlamıştır.
 • İspanya’da çıkan sıkıntılarda yardım gönderilememiştir, bir kısım yardım gitti ve beraberinde Yahudilerin de bir kısmı kurtarıldı. Kurtarılan Yahudiler matbaa sistemini de getirmişler.
 • Memlüklüler üzerine sefere çıkmıştır fakat aradaki sorunun tatlıya bağlanması sonucu aldığı toprakları geri iade etmiştir.
 • Venedik, Modon, Koron, Navarin, İnebahtı, Kili, Akkiman alınmıştır, Kırım ile karadan bağlantı kurulmuştur.
 • Doğuda Safevi, Şahkulu isyanı çıktı, II. Bayezid bastıramadı ve bu isyanın bastırılmasında devreye oğlu Yavuz Sultan Selim girmiştir (taht değişikliğinin sebebi olacaktır).
Yavuz Sultan Selim
Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim

 • Babasıyla giriştiği taht kavgasında uzun aşamada başa gelmiştir, 8 yılda 80 yıllık iş yapmıştır.
 • Yönünü doğu siyasetine çevirmiştir, Türk – İslam birliği yolunda uğraşmıştır.
 • Çaldıran Savaşında, Safeviler ile savaşarak, Şah İsmail’e son vermiştir (darbzen topları kullanıldı).
 • Turnadağ savaşı ile Dulkadiroğlu’nu itaat altına almıştır ve bu gelişmeyle Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlanmıştır.
 • Bu dönemde ilk Celali isyan Bozoklu Celal tarafından çıkarılmıştır (vergilerden dolayı).
 • Memlüklülere Mısır seferi düzenlemiştir, Halifelik Osmanlıya geçmiştir.
 • DİKKAT! Halifelik Osmanlıya Abbasilerden geçmiştir, Memlüklüler koruyucuydu.
 • Osmanlı hem siyasi hem de dini otorite olmuştur.
 • Kutsal emanetler, korunmak üzere Topkapı Sarayına götürülmüştür.
 • Mercidabık savaşı ile Suriye – Filistin’i, Ridaniye savaşı ile  Mısır – Hicaz’ı almıştır.
 • Osmanlı Kuzey Afrika bölgesine geçmiştir.
 • Baharat yolu Osmanlıya geçmiştir.
 • Osmanlı’nın gelirleri büyük oranda artmıştır (öşür vergisi).
 • Ağzına kadar dolan hazineyi Yavuz Sultan Selim kendi mührü ile mühürlemiştir.
Kanuni Sultan Süleyman
Kanuni Sultan Süleyman

I. Süleyman – Kanuni (Magnificent)

 • Taht kavgası olmadan başa geçmiştir (Yavuz’un tek oğludur).
 • Kanuni’nin ABD kongre binasında portresi vardır.
 • Döneminde Canberdi Gazali, Ahmed Paşa, Baba Zünnün, Kalender iç isyanları çıkmıştır.
 • Batıda Habsburg Hanedanı ile uğraşmıştır (Osmanlıya karşı kurulmuş bir hanedanlık).
 • Belgrad alındı ve üs olarak kullanıldı.
 • Mohaç Meydan Muharebesi yapılmıştır ve Osmanlıya karşı bir güç olmadığı anlaşılmıştır.
 • I. Viyana kuşatması yapılmıştır, hazırlıksız bir kuşatma olduğu için başarısız olmuştur.
 • Almanya seferi yapılmıştır, detaylı, büyük önemli bir seferdir.
 • 1533 İstanbul Antlaşmasıyla, Arşidük (Avusturya Kralı) Sadrazama (İbrahim Paşa),  eşit sayılmıştır.
 • Macaristan seferi yapılmıştır.
 • Zigetvar seferi yapılmıştır (Kanuni’nin yaptığı son seferdir).
 • Fransa’ya kapitülasyonlar verilmiştir (Kadim dost olarak anılır).
 • Irakeyn seferi yapılmıştır (İran).
 • 1555 Amasya Antlaşması yapılmıştır (İranla yapılmış ilk Antlaşma).
Sokullu Mehmed Paşa
Sokullu Mehmed Paşa

Sokullu Mehmed Paşa (Kanuni, II. Selim, III. Murad)

 • Kanuni’nin oğulları II. Selim ve III. Murad yönetimde aktif olamadıkları için dönemleri Sokullu Mehmed Paşa ile bilinir. Sokullu Mehmed Paşa devşirmedir, yönetimde bulunabilmiştir.
 • Kıbrıs alındı ardından İnebahtı deniz savaşı yapılmıştır. Lepanto’da Osmanlı donanması yakılmıştır.
 • Lehistan Himaye altına alındı.
 • Kasrı Kebir savaşı ile Fas alındı.

Kanal projeleri vardır;

Don Volga; Rusya seferlerinde donanma desteği sağlanabilirdi, Avrasya Türkleri ile doğrudan bağlantı kurulabilirdi fakat gerçekleşememiştir (1950 SSCB bu projeyi gerçekleştirmiştir).

Süveyş; Akdeniz ile Kızıldeniz’i bağlayarak Afrika – Hindistan bağlantısı kısaltılacaktı, baharat yoluna işlevsellik kazandırılacaktı ve vergi geliri sağlanmış olacaktı fakat gerçekleşememiştir (1869 yılında Fransa – İngiltere bu projeyi gerçekleştirmiştir).

Osmanlı Donanması Tarih’de 4 defa Yakılmıştır;

 • İnebahtı (Haçlılar)
 • Çeşme (Rus)
 • Navarin (İngiltere, Fransa, Rus)
 • Sinop (Rus)

Yükselme Dönemi Kapitülasyonları;

 • Venedik
 • Fransa
 • İngiltere
 • Hollanda

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

Tek Yorum

 1. Zeynep Zeynep

  çok yadımcı olduuu <3

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir