"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: John Watson


Psikolojide Ekoller

Gelişim Psikolojisi Ekoller Yapısalcılık / Strüktüralizm İşlevselcilik / Fonsiyonalizm Olgunlaşma Kuramı Davranışçılık / Bihevyorizm Psikodinamik Kuram /  Psikonalizim Gestalt / Bütüncül Hümanizm Bilişsel / Cognitif…