"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun (20 Mayıs 1928)


İnkılaplar

1. Siyasal Alanda Yapılan Devrimler (Cumhuriyetçilik) I. TBMM’nin Açılması (23 Nisan 1920) Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923) Halifeliğin Kaldırılması (3…