"Enter"a basıp içeriğe geçin

Güncel Vatandaşlık Notları

Bu sayfada KPSS 2020 yılı için hazırlanmış ve düzenli olarak güncellenen Vatandaşlık Notları sıralı halde verilmiştir.

Aşağıdaki listeden görüntülemek istediğiniz konu başlığına tıklayabilirsiniz.


Temel Hukuk – Sosyal Düzen Kuralları

Temel Hukuk – Hısımlık

Temel Hukuk – Hukukun Kaynakları

Temel Hukuk – Boşluk ve Boşluk Türleri

Temel Hukuk – Hukukun Türleri

Temel Hukuk – Hukukun Dalları

Temel Hukuk – Kişilik

Temel Hukuk – Fiil Ehliyeti Çeşitleri

Temel Hukuk – Tüzel Kişilik

Temel Hukuk – Haklar

Hakların Korunması

Ceza Hukuku

Borçlar Hukuku

Devletler Özel Hukuku

Ticaret Hukuku

Vergi Hukuku

Devlet ve Devlet Biçimleri

Hükümet Sistemleri

Demokrasi ve Anayasa Türleri

Anayasa Hukuku ve Tarihi

1982 Anayasasının Genel Esasları

Sosyal Devlet

Hukuk Devleti

Demokratik Devlet

Siyasi Partiler

Temel Hak ve Hürriyetler (Kamusal, Anayasal Haklar)

Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması ve Durdurulması

Devlet Kuvvetleri – Yasama

Devlet Kuvvetleri – Yürütme

Devlet Kuvvetleri – Yargı

İdare Hukuku

İdarenin Bütünlüğü

Kamu Tüzel Kişiliği ve İdarenin Yetkileri

T.C. İdari Teşkilatı

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı

Kolluk Hizmetleri ve Kamu Görevlileri