"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yatay Hedefler

Bilişsel Hedefler (Bilgi)

Zihin ve bilgi kavramlarıyla meydana gelen hedeflerdir.

Örneğin; üçgenin alanı, hücrenin tanımı.

Bilişsel Hedeflerin Basamakları


Bilme

Pasif öğrenme, ezbere öğrenme, bilgiyi olduğu gibi alma.


Kavrama

Anlamlı öğrenme, bilgiyi kendi cümleleriyle anlatabilme, grafik yorumlama.


Uygulama

Öğrenme şarttır, bilgi transfer edilebilir, deney yapma, problem çözme, model tasarlama.


Analiz

Bütün bilgiyi parçalarına ayırabilme, cümleyi öğelerine ayırabilme, parçayı tanımlayabilme.


Sentez

Yeni, farklı ve özgün bir sonuç ortaya koyma, tez yazma, roman yazma, tasarı hazırlama.


Değerlendirme

Yargılama, eleştirme, karar varma.

Duyuşsal Hedefler (Tutumlar)

Ölçülmesi ve kazandırılması en zor olan hedeflerdir.

Örneğin; duygu, duyular çevresinde uyarıcıya karşı yönelme, istekli olma, sevme ya da sevmeme gibi kavramlar duyuşsal hedefler kapsamına girer.

Duyuşsal Hedeflerin Basamakları


Alma

Uyarıcıyı fark etme.


Tepki

Uyarıcıya yönelme.


Değer verme

Uyarıcıyı tanıma, anlamlandırma.


Örgütleme

Uyarıcıya karşı kararlı olma.


Kişilik haline getirme

Uyarıcıyı dünya görüşü haline getirme.

Psikomotor Hedefler (Beceri)

Zihin ve kas koordinasyonu gerektiren hedeflerdir.

Örneğin; daire çizebilme, araba kullanma.

Psikomotor Hedeflerin Basamakları


Algılama

Bir becerinin nasıl yapıldığını takip etme.


Kurulma

Beceriyi yapmaya hazır hale gelme.


Kılavuzla yapma

Beceriyi gerçekleştirmek için yardım kullanmak.


Mekanikleştirme

Kılavuzun etkisiyle beceriyi kullanma.


Beceri haline getirme

Kılavuz olmadan beceriyi kullanma.


Uyumsama

Bir beceriyi farklı alanda kullanma, araba kullanan birinin traktör kullanması.


Yaratma

Beceriyi kullanarak yeni bir durum yaratmadır, arabayı 2 teker kullanmak.

Bloom Taksonomisi (Benjamin Samuel Bloom)

Hedef süreçlerinin Bloom tarafından düzenlenmiş halidir.

Bloom Taksonomi Basamakları

 • Bilme
 • Kavrama
 • Uygulama
 • Analiz
 • Sentez
 • Değerlendirme

Krathwohl Taksonomisi (David Krathwohl)

Bloom’un yeni taksonomisi de diyebiliriz çünkü Krathwohl, Bloom’un öğrencisidir.

Krathwohl Taksonomi Basamakları

 • Hatırlama
 • Anlama
 • Uygulama
 • Çözümleme
 • Yaratma
 • Değerlendirme

Bilgi Boyutu

 • Olgusal Bilgi (Terimsel bilgiler, sıcaklık, uzunluk vb.)
 • Kavramsal Bilgi (Kuramlar, sınıflama, kategorilendirme)
 • İşlemsel Bilgi (Bilgiyi kullanma, problem çözme)
 • Üst Bilgi (Metabiliş, herkesin kendine göre öğrenmelerinin farkına varması)

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir