"Enter"a basıp içeriğe geçin

Eğitim ile İlgili Temel Kavramlar

Program geliştirme bölümünden KPSS’de 5 soru gelmektedir.

EĞİTİM
Kültür (Son Basamak)
Eğitim Formal (öğretime benzer) ve informal olarak 2’ye ayrılır)
Öğretim (Zaman, Öğretmen, Materyallere bağlı plandan oluşan öğretme türüdür)
Öğrenme (Öğrenilmiş davranışlardan oluşur)
Davranış (Öğrenilmiş, Öğrenilmemiş) – (İlk Basamak)
Eğitimde Temel Kavramlar

Eğitim 2’ye ayrılır;

Geleneksel Eğitim

Bireyin yaşantıları yoluyla istenen davranışlar meydana getirme sürecidir.

İstenen davranışlar hedeflere dayalıdır ve kişiler arası değişiklik göstermez, planlı ve programlıdır.

Hedeflerin varlığı eğitimi Formal Eğitim kapsamına alır.

Çağdaş Eğitim

Bireyin yaşam kalitesini arttırma sürecidir.

Geleneksel eğitimi kapsar ve ek olarak öğrenciye yaşam kalitesini arttırma olanakları sağlar.

Kültür ve Kültür Aktarımı

Maddi ve Manevi (örf, adet, gelenek, görenek) değerlerin bütününe Kültür denir.

Kuşaktan kuşağa aktarılan davranış biçimleridir, aktarım eğitimle gerçekleşir.

Böylece eğitim kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır diyebiliriz.

Eğitim ve Kültür birbirleri ile iç içe etkileşen kavramlardır.

Aynı zamanda Toplum Kültürü model alma yöntemi (gör, öğren) ile de aktarılabilir.

Eğitim, Kültürü değiştirme ya da yenileme etkisine sahiptir.

Kültür Aktarımı 3’e ayrılır;

Kültürleme

Öğretme, öğrenme, aktarma yöntemleri ile gerçekleşir, istendik bir eğitim olduğu için Formal Eğitim kapsamına girer. Eğitim istendik yönde kültürleme sürecidir diyebiliriz. Bununla beraber birey gör, öğren modeli ile gelişigüzel de öğrenebilir, buda İnformal Eğitim kapsamına girdiğini de gösterir.

Kültürlenme

2 farklı kültürün bireyde sentezlenmesidir. Örnek olarak ‘’Almancı’’ kavramı (Türk-Alman kültür sentezi) gösterilebilir. Yeni, farklı bir kültür ortaya çıkar.

Kültürleşme

2 farklı kültürün bireyde sentezlenme sürecine denir. Bir diğer deyişle kültürlenme sürecine kültürleşme diyebiliriz.

Eğitim değişim ve yeniliğe açıktır, Kültür değişim ve yeniliğe direnç gösterir.

Eğitim ve Sistem

Öğretmen, öğrenci, programlar, okullar, yöneticiler gibi mikro parçalardan oluşur. Bu parçalar birbiriyle etkileşim halindedir ve bu öğelerin tümüne sistem yani EĞİTİM SİSTEMİ denir.

Girdi; bir sınava çalışmaya başlamak girdi yapmaktır. Eğitimin zorunlu birimidir, örneğin öğretmen, öğrenci, program, hedefler, okullar, yöneticiler, yatırımlar hepsi birer girdidir.

İşlem (süreç); gir ve çıktı arasında geçen zamana işlem denir. İşlem süreci dersin işlendiği mekanı, materyalleri, teknikleri, dönüt düzeltme, etkileşimleri kapsar.

Çıktı (ürün); çalışılan sınavın tarihi ve gerçekleşmesi çıktı yapmaktır. Öğrenme ile meydana gelen tüm ürünlerdir. Doğru ya da yanlış olması durumu değiştirmez çıktı ürünüdür.

Dönüt; bu sınavdan alınan puan ve sonuçları dönüt demektir. Doğru ya da yanlış sonuçlar dönütleri oluşturur. Sınav yöntemiyle ölçme ve değerlendirme yapılır ve dönütler alınır.

Açık Sistem

Girdi – İşlem – Çıktı

Girdi, İşlem, Çıktı Etkileşimi VAR.

Dönüt VAR.

Ölçme ve Değerlendirme VAR.

Yarı Açık Sistem

Girdi – İşlem – Çıktı

Girdi, İşlem, Çıktı Etkileşimi VAR.

Dönüt YOK.

Ölçme ve Değerlendirme YOK.

Kapalı Sistem

Girdi x İşlem x Çıktı

Girdi, İşlem, Çıktı Etkileşimi YOK.

Dönüt YOK.

Ölçme ve Değerlendirme YOK.


Arkadaşlarınızla Paylaşın:

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir