"Enter"a basıp içeriğe geçin

Freud ve Savunma Mekanizmaları

 • Mantığa Bürüme
 • Çarpıtma
 • Yansıtma
 • Entelektüelleştirme
 • Dışsallaştırma
 • Bastırma
 • Yadsıma
 • Gerileme
 • Saplantı
 • Polyannacılık
 • Hayal Kurma
 • Ödünleme
 • Özdeşim Kurma
 • Karşıt Tepki Geliştirme
 • Yer Değiştirme
 • İdealleştirme
 • Yapma – Bozma
 • Çilecilik
 • Özgecilik
 • İntrojeksiyon
 • Antisipasyon
 • Bedenselleştirme
 • Mizah
 • Çözülme
 • Ketlenme
 • Duygusal Somutlanma
 • Yüceltme

Savunma Mekanizmaları Özellikleri

 • Farkına varmadan yapılır, bilinçli değildir.
 • İD ile süperego arasındaki çatışmayı gidermek için ego tarafından yönetilir.
 • Normal ve sağlıklı tüm bireyler tarafından kullanılır.
 • Aşırı kullanımı kişide psikoza giden bir süreci başlatır.

1. Mantığa Bürüme (Bahane Bulma, Neden Bulma, Rasyonalizasyon)

Kişinin rahatsız olduğu bir durumu akla yakın gerekçelerle açıklamasıdır.

2. Çarpıtma

Kişinin rahatsız olduğu durumu, mantık dışı ve absürt gerekçelerle açıklamasıdır.

İşine geldiği gibi açıklamaktır.

3. Yansıtma (Projeksiyon)

Kişinin kendisinde var olan bir durumu başkalarına aktarmasıdır, bende yok onda var mantığı vardır, bahaneler kişiler üzerinden verilir.

4. Entellektüelleştirme (Düşünselleştirme)

Kişiyi rahatsız eden durumun, bilimsel terimlerle açıklanmasıdır.

5. Dışsallaştırma

Kader, kısmet diyerek rahatlamak bu kavrama girer.

6. Bastırma (Unutma)

Kişiyi rahatsız eden bir durumun farkına varmadan bilinçten uzaklaştırılmasıdır.

7. Yadsıma (İnkâr Etme)

Kişinin rahatsız olduğu durumu inkâr etmesi veya kabullenmemesidir.

8. Gerileme (Regresyon)

Kişinin bulunduğu yaş diliminden geriye doğru özellikler göstermesidir.

9. Saplantı (Fiksasyon)

Kişinin bir davranışı kendini bildi bileli ortaya koymasıdır.

10. Polyannacılık (Tatlı Limon)

Her duruma iyi tarafından bakmaktır.

11. Hayal Kurma (Düşleştirme, Gündüz Düşleri, Fantezi)

Kişi arzu ve isteklerine ulaşamadığında hayaller ve rüyalar ile doyum sağlamasıdır.

12. Ödünleme (Telafi Etme)

Bir yerdeki azlığın başka bir yerdeki fazlalıkla giderilmesidir.

13. Özdeşim Kurmak (Özdeşleşme)

Başkası gibi olarak kabul görmeye çalışma durumudur.

14. Karşıt Tepki Geliştirme (Zıt Tepki Geliştirme)

İkiyüzlülük durumudur, olumsuz duygulara karşı olumlu tepki geliştirmedir.

15. Yer – Yön Değiştirme

Bir insana karşı olan öfkenin, başka bir kişi ya da nesneden çıkarılmasıdır, sevgi ya da otorite farkından kaynaklanabilir.

16. İdealleştirme

Karşımızdaki insanı yere göğe koyamamaktır.

17. İlkel İdealleştirme

Menfaatler doğrultusunda, bir insanı kötü ya da iyi olarak tanımlama durumudur.

18. Yapma – Bozma

Kişinin hatalı bir davranış yaptığında bu davranışı telafi etme çabasıdır, temelinde suçluluk vardır.

19. Asetizm / Çilecilik (Zahitlik)

Kişinin mütemadiyen yas halinde olması ve keyif veren şeylerden kendini uzak tutmasıdır.

20. Özgecilik / Diğerkâmlık

Kişinin hiçbir menfaat beklemeden kendisini başkalarına adamasıdır.

21. İntrojeksiyon

İçe alma ya da içselleştirme durumudur. Yamyamların insan kalbini yediğinde kendini daha da güçlendirdiğine inanması örnek olarak gösterilebilir.

22. Antisipasyon

Olumlu beklenti oluşturmaktır. Bu sene şampiyon olamadık seneye daha iyi oynayıp şampiyon oluruz demek.

23. Bedenselleştirme (Organlaştırma, Somatizasyon, Dönüştürme)

Kişinin yaşadığı gerginlikleri veya stresi bedenine hastalık olarak aktarmasıdır.

24. Mizah / Humour

Kişinin yaşadığı gerginliği şakaya vurması veya karikatürize etmesidir, en yapıcı mekanizmadır.

25. Çözülme

Kişinin bir anlığına nerde ne yaptığını hatırlayamaması durumudur.

26. Ketlenme

Şoka girmektir, durumla baş edemeyip kendini korumasıdır.

27. Duygusal Soyutlanma (İzolasyon)

Kişinin duyguları yokmuşçasına davranmasıdır, erkekler ağlamaz yargısı örnek olarak gösterilebilir.

28. Yüceltme

Kişinin toplum tarafından onaylanmayan dürtülerinin toplum tarafından onaylanır hale getirmesidir. Saldırgan birinin, boksör olması örnek olarak gösterilebilir.


Arkadaşlarınızla Paylaşın:

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir